רציונל תכנית התקשוב

18/03/2014

 

 


 

​מציאות החיים המודרניים מתאפיינת בהיותה נתונה לשינויים

מהירים ותמורות. אחד המאפיינים הבולטים ביותר של התקופה

הנוכחית הוא התפתחותן המהירה של טכנולוגיות מחשבים

ותקשורת, בעקבות זאת חלו שינויים משמעותיים המשפיעים

על האופן בו אנו לומדים ומלמדים.

 

בבסיס תכנית התקשוב של תל- אביב- יפו ההנחה שההיערכות לעידן הדיגיטלי החדש היא הכרח

ולא אופציה. מחשב ואינטרנט נהפכו לנחלת הכלל ומערכת חינוך שמעוניינת להישאר רלוונטית חייבת

להתאים עצמה לשינוי הזה. אחת המשמעויות העיקריות, של התאמה זו, היא הכשרת בוגר עצמאי,

המתאים עצמו לעולם המשתנה במהירות, המשתמש במחשב ובתקשורת - תקשוב- כאמצעים

בתהליך הלמידה.

 

אין תגיות