מטרת על וייעדים

 

מטרת על וייעדים עירוניים​ לאור המגמות בעולם ולנוכח מדיניות משרד החינוך גובשה בברכתראש העיר מר רון חולדאי ובתמיכתו, תכנית עירונית רב שנתית לתקשוב מוסדות החינוך בעיר.

לגיבוש התכנית והבטחת יישומה חברו שותפים רבים ממינהל החינוך, התרבות והספורט, משרד החינוך - מחוז תל אביב ואגף המחשוב של עיריית תל-אביב-יפו.

 

מטרת על

תקשוב מערכת החינוך והתאמתה לעידן הדיגיטלי, תוך פיתוחה כמערכת חינוך מבוססת טכנולוגיות

מתקדמות, תומכות תהליכי הוראה-למידה-הערכה, מותאמות להתפתחויות עולמיות מתעדכנות של

שילוב טכנולוגיות בחינוך, ומאפשרות למידה במרחב שיתופי מקוון, בו פועלים התלמידים והצוות

החינוכי-ניהולי. התוכנית מתמקדת בשלב ראשון בבתי הספר היסודיים (רשימת ביה"ס בתכנית ).

 

יעדים עירוניים:

1. הטמעת טכנולוגיה חדשנית בתכנון הלימודים, שתזמן דרכי הוראה- למידה- הערכה מקוונות

    בפדגוגיה שיתופית, הבנייתית ודיאלוגית להעצמת התלמידים ולהכנתם לעולם העבודה

    ולאתגרים עתידיים.ולאתגרים עתידיים.

2. פריסת תשתית תקשוב הנגישה לתלמידים ולצוות החינוכי-ניהולי, שתספק סביבת עבודה להוראה,

    ללמידה, לניהול ולהערכה, בהתאמה לעידן הדיגיטלי במאה ה - 21.

3. התפתחות והעצמה מקצועית של הצוות החינוכי לזיהוי הפוטנציאל הלימודי של הזירה הטכנולוגית

   המתפתחת ולניצולה המושכל בתהליכי הוראה-למידה-הערכה ללומדים השונים.

  

אין תגיות