תפיסה פדגוגית

18/03/2014

 

​מערכת החינוך חייבת להיות רלוונטית, בלתי מנותקת מן המציאות שהיא

פועלת בה ובעלת משמעות לקהל היעד שלה. עליה לצעוד עם הקדמה

ובתחומים מסוימים אף להובילה, במטרה לתת מענה הולם

ועדכני לאוכלוסיית הלומדים בעיר.

 

תכנית התקשוב של העיר תל-אביב- יפו, פיתחה תפיסה פדגוגית להוראה ולמידה מקוונת, שתהווה

תשתית להטמעת התקשוב. בבסיס התפיסה העיקרון, שהוראה בסביבות למידה מתוקשבות, חייבת

להיות מושתתת על עקרונות פדגוגיים כגון: אוריינות מידענית, פיתוח יכולות של חשיבה סדר גבוה,

פיתוח לומד עצמאי, התנהגות חברתית ומוסרית וגמישות מחשבתית המאפשרת הסתגלות מהירה

בסביבה משתנה.

 

 

pedagogy_sketch.JPG 

 
 

אין תגיות