חברותא

5/02/2017

​רציתי לספר לתלמידי בית הספר על הפעילות עם בית הספר "צוקי אביב" ולבין כיתת שכבת ד' בבית-ספרנו.

מטרת הפעיליות הן ללמוד על הדמוקרטיה ושיפורה!

בפעילות הראשונה עסקנו בהיכרות כל תלמיד. טבלת היכרות שצריך להשלים פרטים אחד של השני.

בפעילות השנייה חיברנו פתגמים כמו: " ואהבת לרעך כמוך", "המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים" ועוד...

לאחר מכן התחלקנו ל-4 קבוצות וכל קבוצה מדברת על נושאים שונים. דיברנו למשל על מוצעת התלמידים ועל ריבים בין ילדים , ממש נהנתי!

בפעיליות האלו "צוקי-אביב" הגיעו לבית ספרנו, ובפעם האחרת שכבת ד' שכבתנו תבקר בבית הספר שלהם.

הכרתי גם חברות חדשות במפגשים אלו, ולדעתי לדבר על פוליטיקה ודמוקרטיה מובילים לשינויים בעולמנו !

מקווה שנהנתם לשמוע ולקרוא על חוויותי!

נועה חן כיתה ד'1

אין תגיות