מערכת שעות

  א ב ג ד ה ו
  1 חשבון מדעים מורשת חשבון חשבון תנ"ך
  2 חשבון מדעים מוזיקה חשבון חינוך גופני מפתח הלב
  3 שפה שפה שפה אנגלית אנגלית
  4 שפה שפה שפה אנגלית גאוגרפיה
  5 אנגלית חשבון תנ"ך זהירות בדרכים
  6 מורשת כישורי חיים מדעים