עבודת סיכום-יהושע

תלמידים יקרים, העבודה היהנה עבודת סיכום על פרקים א'-ט'. לחצו כאן, כדי להיכנס למשימה.

בריאת העולם

משימת סיכום- בריאת העולם