מבוא

7/12/2015

מהי למידה מבוססת מקום?

למידה מבוססת מקום היא למידה אותנטית המסתמכת על הסביבה הקרובה של הלומד ומיצוי האפשרויות הלימודיות הטמונות בה. באמצעות למידה מסוג זה התלמיד מרגיש חיבור אמיתי לסביבתו ומרגיש שיש משמעות לעבודתו.

הטכנולוגיה מאפשרת את נגישות המידע לכל אחד ובכל זמן. התלמיד הוא היוצר של התוכן ובכך מיישם את מה שלמד בצורה חווייתית ויצירתית שהיא לגמרי שלו.

השימוש של הלומדים העמיתים, הקהילה (ואנשים זרים העוברים במקום) בתוכן שיצר התלמיד והמשובים שיינתנו לו על ידם יהפכו את היצירה שלו למשהו שיש לו ערך אותנטי, משמעות ורלוונטיות.

באמצעות למידה מסוג זה נפרצים גבולות הכיתה, מתקיים שיח ונוצר חיבור בין הנלמד בבית הספר לבין חיי היום- יום בעולם האמיתי.

השימוש המושכל בטכנולוגיה מאפשר למידה שיתופית בין מורה לתלמיד, התלמיד למורה, והתלמיד והמורה להורה וכן לקהילה.

למידע נוסף: "בדרך"- למידה מבוססת מקום בתל אביב- יפו