פרויקט בנושא ארצות הים התיכון

הנחיות, קישורים ומקורות מידע

שכבת ו'

מידע, קישורים ופעילויות על פי תכנית הלימודים

שכבת ה'

מידע, קישורים ופעילויות על פי תכנית הלימודים