תוצרי התלמידים

  צפו בתוצרי התלמידים בשיעורי אנגלית

  Native Speakers

  Native Speakers

  6th Grade

  cool !!!

  5th Grade

  Our World

  4th Grade

  Click 3

  3rd Grade

  Unit 6 and 7- My First English Adventure

  1st Grade

  Unit 1 and 2- My First English Adventure

  שכבה א'

  הנושאים הנלמדים בשיעור אנגלית בשכבת א'

  על לימוד מקצוע הליבה- אנגלית

  דרך הוראת האנגלית ושיטות הלימוד בבית הספר