מהי למידה מבוססת מקום?

23/08/2014

​למידה מבוססת מקום הנה למידה שרואה בבית הספר מסגרת קהילתית, המאפשרת שיח על ערכים, תפיסות, מקומות, ידע וכו'. האחריות ללמידה היא של התלמיד- הוא חוקר, יוצר ומשתף ואילו המורה הוא שותף לתהליך- מלווה, מאפשר, דורש, מאתגר, נותן משוב ומאפשר הצלחות. השימוש המושכל בטכנולוגיה מאפשר למידה שיתופית בין מורה לתלמיד, התלמיד למורה, והתלמיד והמורה להורה וכן לקהילה.

למידה מבוססת מקום היא למידה אותנטית המסתמכת על הסביבה הקרובה של הלומד ומיצוי האפשרויות הלימודיות הטמונות בה. באמצעות למידה מסוג זה התלמיד מרגיש חיבור אמיתי לסביבתו ומרגיש שיש משמעות לעבודתו.

הטכנולוגיה מאפשרת את נגישות המידע לכל אחד ובכל זמן. התלמיד הוא היוצר של התוכן ובכך מיישם את מה שלמד בצורה חווייתית ויצירתית שהיא לגמרי שלו.

השימוש של הלומדים העמיתים, הקהילה (ואנשים זרים העוברים במקום) בתוכן שיצר התלמיד והמשובים שיינתנו לו על ידם יהפכו את היצירה שלו למשהו שיש לו ערך אותנטי, משמעות ורלוונטיות.

באמצעות למידה מסוג זה נפרצים גבולות הכיתה, מתקיים שיח ונוצר חיבור בין הנלמד בבית הספר לבין חיי היום- יום בעולם האמיתי.

 

פלטפורמת Wandering  מיועדת ליצירת עצמי למידה אינטראקטיביים מבוססי מקום ("תחנות").

עצם למידה הוא סוג של פריט הוראה/ למידה/ הערכה קצר  20 - 30) דקותזמן למידה),  "עצמאי", מכוון להשגת מטרות הוראה/ למידה ספציפיות ובדרך כלל נלווית אליו משימת הערכה קצרה  (דרסלר וסלע, פיתוח עצמי למידה )

 

 

כל תחנה (עצם למידה) מחולקת לארבעה חלקים:

 


GO- שם המקום בו מתקיימת הלמידה, תיאור המקום והוראות הגעה אליו, כולל סימון במפה.

 

Info- טקסט מידעי קצר על המקום או על מושא הלמידה, קישורים מרחיבי ידע בנושא ופסקה אישית- מדוע בחרתי לבנות את עצם הלמידה במקום ספציפי זה.

 


DO- טקסט מפעיל המעודד למידה תוך עשייה או יישום הנלמד באופן פעיל. למשל: פעילות, שאלה, חידה, ניסוי, השוואה, צילום, כתיבה וכו'.

 


SHARE- עמוד התגובות בו ניתן לכתוב משוב על התחנה ולהוסיף תמונה או סרטון.