ראשי על הוראת המדעים בבית הספר

 על הוראת המדעים בבית הספר

22/02/2012

​מדע וטכנולוגיה – בית ספר רמת אביב ג'

מקצוע המדעים בבית הספר נלמד מכיתה א עד ו, כאשר התכנים מותאמים לשכבות הגיל השונות.
מטרת ההוראה במדעים הינן להקנות מושגים וידע בסיסי בתחומי המדע השונים: ביולוגיה, כימיה, פיזיקה וכן הקניית כלי חקר שונים.
השיעורים כוללים שימוש במגוון דרכי הוראה כגון: ניסויים, תצפיות, סרטים ותכנים מקוונים (שימוש במחשב).

הנושאים המרכזיים הנלמדים בשכבות הגיל השונות:
א – עונות השנה, חושים.
ב – חומרים, הסביבה שלי, עונות השנה, קידום בריאות (בריאות השן).
ג – חומרים, מעגל חשמלי, סלעים וקרקעות, צמחים, כדה"א והיקום.
ד – יצורים חיים, מים, מערכות בגוף האדם (נשימה, עור, תנועה).
ה – מתכות, תמיסות ודשנים, אסטרונומיה, תזונה ומערכת העיכול (בשנה זו גם מתקיים  
      מבחן מיצ"ב).
ו – מערכות אקולוגיות, אנרגיה (חשמלית, אור, קול), מערכות בגוף האדם (הובלה, ראיה,
     שמיעה).