רמת אביב ג

פינשטיין מאיר 83 טל: 03-6424760 פקס: 03-6460001

תערוכת מעבדת מדעים- יום המדע הבינלאומי
חוקרים את הטבע בחצר בית הספר באמצעות טכנולוגיה ניידת