אודות

24/11/2015

​מי אנחנו?
 

בית הספר היסודי רמת אביב ג' ע"ש ישראל אפשטיין שוכן בצידה הצפון- מערבי של העיר תל - אביב - יפו, בשכונת רמת אביב ג'.
בבית הספר, בניהולה של הגב' ריקה חכימי, לומדים כ- 800 מילדי השכונה, מכתה א' ועד כתה ו'.
 
טלפון: 03-6424760 פקס: 03-6460001
 
 
האני מאמין הבית-ספרי
 
בית הספר מאמין ברוח הגישה ההומניסטית, המדגישה את ערך כבוד האדם.
בית הספר מטפח אדם בעל מודעות עצמית, לומד עצמאי, היכול להתמודד עם עולם משתנה, כמו גם, אדם היכול לבטא ולממש את כישוריו המיוחדים ונטיותיו האישיות, כך שיוכל למצות את המיטב שבו ולהגיע למצוינות אישית- "טיפוח לומד אוטונומי בסביבה טכנולוגית שיתופית" (מתוך חזון בית הספר).
בית הספר מעודד את מעורבותם של הלומדים בחיי החברה הישראלית, תוך טיפוח אזרחות פעילה, מחויבות לערכיה, תרבותה ומורשתה וכן מנהיגות חיובית המאמינה בנתינה ובהתנדבות.
בית הספר מאמין בטיפוח תלמיד המודע לסביבה, לוקח אחריות ומחויבות עליה מתוך הבנה והכרת בעיותיה וחתירה מתמדת לשיפור ומציאת פתרונות מקומיים גלובליים.
בית הספר פועל כקהילה לומדת, המטפחת אקלים המעודד פתיחות, סובלנות, אהבת האדם, שקיפות ואחריות הדדית.