תוכן עבור תגית 'תוצרי הילדים':מפתח הלב - דפים
mithologyפיסול בנושא מיתולוגיה
EcologyEcology/ Recycling
spacetecטכנולוגיה לחקר החלל
watergamesמשחקים במים- שכבת ד'
StoriesSecondGradeToShowהסיפור הדיגיטלי שלי- שכבת ב'
firstgradefoodשכבת א'- מזון בריא
myneighborhoodהשכונה שלי- שכבת ג'
mycityעירי תל אביב- יפו- שכבת ד'
inventorsקמפוס ממציא צעיר- שכבת ה'
מולדת - דפים
TlvMyCityעירי תל אביב- יפו
רמת אביב ג - דפים
השדהthefield
בדרך- מילדות לנעוריםArtontheway
פרויקטים בבית הספרSchool LBL Projects
רמת אביב ג' "בית סייבר"RAMATAVIVGTIKSHUV
ביקור באליאנסביקור באליאנס
מידעון כסלו תשעהמידעון כסלו תשעה
חוקרים ומגלים- מאפייני חייםחוקרים ומגלים- סביבות חיים
קמפוס "פסיפס ישראלי" - כיתות ג'קמפוס פסיפס ישראלי כיתות ג
כיתה ה3 מסכמים את פרק FOODrecipe
מצגת חנוכה ב2מצגת חנוכה ב2
מובילים יוזמה לגלישה בטוחהמובילים יוזמה לגלישה בטוחה
יום הלשון העברית ברמת אביב ג'יום הלשון העברית
החודש לפני פברוארהחודש לפני פברואר
ט"ו בשבט בשכבת ב'טו בשבט בשכבת ב
בונים ספסל ירוק- מאת שון ונועם, ה'2בונים ספסל ירוק
שוק קח תןשוק קח תן
תכנית אימוץ אתראימוץ אתר ג'4
בגינת הירק מאת שון ה'2 ועידן ה'1בגינת הירק מאת שון ה'2 ועידן ה'1
חקלאות ורטיקאליתחקלאות ורטיקאלית
תלמידים כותבים על היום הירוקYom yarok
משחקים ולומדים- גלישה בטוחהsafe intenet week 5th grade
ממליצים על טיול בארץRecomandationTrip
החודש לפני- אפרילAprilspecialdates
הסיפור הדיגיטלי שלי- ב'2StoriesSecondGrade2
טבע בחצר בית הספרOrbanicNature
תכניות, פרויקטים ופעילויות בתקשוב תשע"הCyberActivitiesTsah
חוגגים מאה ימי לימודיםHundredDay2016
פעילות חונכות בנושא טבע בחצרGamesForFirstGrade
סדנת יצירה עם חנוך פיבןWorkshopWithHanoh
יום המורה תשע"זTeachersDay2016
1 - 30 הבא
מחשבים - דפים
שכבת ה'שכבת ה'
ממליצים על מקום בארץ- חלק שניממליצים על מקום בארץ- חלק שני
מובילים יוזמה לגלישה בטוחה שכבת ה'מובילים יוזמה לגלישה בטוחה שכבת ה'
מחוון להגשת המלצה (עבודת סיכום)מחוון להגשת המלצה (עבודת סיכום)
הנחיות ליצירת QR קודהנחיות ליצירת QR קוד
nature in theטבע בחצר רמת אביב ג
אמנות - דפים
שטר ישראלי חדששטר ישראלי חדש
מדעים - דפים
מדעים תוצרי התלמידיםתוצרי התלמידים במדעים