תוכן עבור תגית 'פעילות מקוונת':רמת אביב ג - הודעות חינוך לשוני - דפים
שכבת ו'שכבת ו'
שכבת ה'שכבת ה'
שכבת ד'שכבת ד'
שכבת ג'שכבת ג'
שכבת ב'שכבת ב'
שכבת א'שכבת א'
Reading 1st gradeרכישת הקריאה והכתיבה
Reading 234rd gradeקוראים בכיף
Understanding 2nd gradeהבנת הנקרא כיתה ב'
Writing 2nd gradeהבעה בכתב כיתה ב'
Fun all classesשעשועי שפה ולשון
Understanding 3rd gradeהבנת הנקרא כיתה ג'
Writing 3rd gradeהבעה בכתב כיתה ג'
Understanding 4rd gradeהבנת הנקרא כיתה ד'
Writing 4rd gradeהבעה בכתב כיתה ד'
מפתח הלב - דפים
student councilמועצת תלמידים
StoriesSecondGradeToShowהסיפור הדיגיטלי שלי- שכבת ב'
myneighborhoodהשכונה שלי- שכבת ג'
inventorsקמפוס ממציא צעיר- שכבת ה'
מולדת - דפים
TlvMyCityעירי תל אביב- יפו
TLV2019פרויקט תל אביב עירי 2019
תנ"ך - דפים
briat haolamבריאת העולם
sikum_yehoshuaעבודת סיכום-יהושע
גיאוגרפיה - דפים
שכבת ה'שכבת ה'
שכבת ו'שכבת ו'
ArtzotYamTichonפרויקט בנושא ארצות הים התיכון
מתמטיקה - דפים
מצויינות כיתות ג'מצוינות במתמטיקה כיתות ג'
משקולות כיתות גמשקולות כיתות ג
kita aשכבה א'
diagramotחקר נתונים באקסל
kita 2שכבה ב'
math storiesסיפורים חשבוניים
math 6 gradeתוצרי התלמידים במתמטיקה שכבת ו'
העשרה מתמטיתהעשרה מתמטית
grade_2שכבה ב
grade_3שכבה ג'
MathGamesמשחקים מתמטיים
MathRidlesחידודי מוח
linksאתרים שימושיים במתמטיקה
links_newאתרים שימושיים במתמטיקה
רמת אביב ג - דפים
מטלות מקוונותinteractive-1
קישור לסביבת השיעור הסינכרוניsinc
תרגיל "למידה מרחוק" בשעת חירוםלמידה בשעת חירום
השבוע הלאומי לגלישה בטוחה תשע"דsafe internet week
מהי למידה מבוססת מקום?place based learning
עצומה לשימור השדהpetition feild
גן מאירGanMeir
בדרך- מילדות לנעוריםArtontheway
עירי תל אביב- יפוTel Aviv my city
פרויקטים בבית הספרSchool LBL Projects
איך עובדים עם זה?HowTo
מבצע צוק איתן- מידע לקהילהtzukeitan
תכנית בחירה- "קמפוסים"campus
מידע וקישורים- עירי תל אביבמידע וקישורים- עירי תל אביב
כותבים המלצה לבילוי באתר בארץכותבים המלצה לבילוי באתר בארץ
חיים ברשת חיים ברשת
חיים ברשת לתלמידיםחיים ברשת לתלמידים
חיים ברשת פעילויות לתלמידיםחיים ברשת פעילויות לתלמידים
חיים ברשת סרטונים לתלמידיםחיים ברשת סרטונים לתלמידים
SnAppTeach תלמידים יוצרים סרטונים מתמטייםSnAppTeach
מידעון כסלו תשעהמידעון כסלו תשעה
חוקרים ומגלים- מאפייני חייםחוקרים ומגלים- סביבות חיים
למידה שיתופית מסביב לעולםפרויקט בלומברג
מובילים יוזמה לגלישה בטוחהמובילים יוזמה לגלישה בטוחה
שוק קח תןשוק קח תן
תכנית אימוץ אתראימוץ אתר ג'4
משחקים ולומדים- גלישה בטוחהsafe intenet week 5th grade
ממליצים על טיול בארץRecomandationTrip
מצגות לתרגול קריאת צליליםReadingPresentations
ניסוי במדעים- מציירים בחלבDrawInMilk
1 - 30 הבא
מחשבים - דפים
first gradeשכבה א'
location based learningלמידה מבוססת מקום- שדה הבור
עירי תל אביב-יפועירי תל אביב-יפו
שכבת ה'שכבת ה'
מצגת ברכה למשפחהמצגת ברכה למשפחה
שכבת ו'שכבת ו'
קמפוס תקשורת דיגיטליתקמפוס תקשורת דיגיטלית
בלוג- יומן רשתבלוג- יומן רשת
שיעור בנושא גלישה בטוחהשיעור בנושא גלישה בטוחה
שכבת ד'שכבת ד'
ממליצים על מקום בארץ- חלק שניממליצים על מקום בארץ- חלק שני
מובילים יוזמה לגלישה בטוחה שכבת ה'מובילים יוזמה לגלישה בטוחה שכבת ה'
מחוון להגשת המלצה (עבודת סיכום)מחוון להגשת המלצה (עבודת סיכום)
הנחיות ליצירת QR קודהנחיות ליצירת QR קוד
נצא לטייל בארץ ישראלנצא לטייל בארץ ישראל
nature in theטבע בחצר רמת אביב ג
אנגלית - דפים
abcabc
שכבה א'שכבה א'
1st Grade1st Grade
2nd Grade2nd Grade
3rd Grade3rd Grade
4th Grade4th Grade
5th Grade5th Grade
6th Grade6th Grade
Native SpeakersNative Speakers
2nd- Grade2nd Grade
אמנות - דפים
popartPOP ART
למידה מבוססת מקום בצילוםלמידה מבוססת מקום בצילום
שטר ישראלי חדששטר ישראלי חדש
OnlineLessonsשיעורים מקוונים
מדעים - דפים
תחזית תחזית
grade 2כיתה ב
grade 5כיתה ה
מדעים תוצרי התלמידיםתוצרי התלמידים במדעים
SensesFirstGradeלומדים על חמשת החושים
MaterialsSecondGradeלומדים על חומרים
EnviormentSecondGradeהסביבה שלי- כיתה ב'
למידה מבוססת מקום - דפים
LBL in RAGמבוא