תוכן עבור תגית 'למידה מבוססת מקום':מפתח הלב - דפים
mycityעירי תל אביב- יפו- שכבת ד'
מולדת - דפים
TlvMyCityעירי תל אביב- יפו
רמת אביב ג - דפים
מהי למידה מבוססת מקום?place based learning
עצומה לשימור השדהpetition feild
השדהthefield
גן מאירGanMeir
בדרך- מילדות לנעוריםArtontheway
עירי תל אביב- יפוTel Aviv my city
פרויקטים בבית הספרSchool LBL Projects
איך עובדים עם זה?HowTo
מידע וקישורים- עירי תל אביבמידע וקישורים- עירי תל אביב
יום הניקיון הבינלאומי ברמת אביב ג'יום הניקיון הבינלאומי ברמת אביב ג'
רמת אביב ג' בית ספר ירוק טבע עירוני
אימוץ אתר- חוויה בשדהאימוץ אתר- חוויה בשדה
תכנית אימוץ אתראימוץ אתר ג'4
חקלאות ורטיקאליתחקלאות ורטיקאלית
תלמידים כותבים על היום הירוקYom yarok
סופרים ציפורי ברcountingbirds
ממליצים על טיול בארץRecomandationTrip
טבע בחצר בית הספרOrbanicNature
פעילויות ירוקות תשע"דGreenActivitiesTsad
למידה מבוססת מקום במדעים- הנחיות לתלמידיםLBLScience2015
"ילדים מובילים שינוי"- החברה להגנת הטבעSiteAdoptingGreen2015
אירועי היום הירוק תשע"וGreenDay2016
פעילות חונכות בנושא טבע בחצרGamesForFirstGrade
סיור סתיו- כיתות ב'FallTour2016
תכנית "חברותא"Hevruta2017
סיכום פעילות אמץ אתר שכבת ג' - ינואר 2017AmetzAtar0117
מחשבים - דפים
location based learningלמידה מבוססת מקום- שדה הבור
עירי תל אביב-יפועירי תל אביב-יפו
ממליצים על מקום בארץ- חלק שניממליצים על מקום בארץ- חלק שני
מחוון להגשת המלצה (עבודת סיכום)מחוון להגשת המלצה (עבודת סיכום)
נצא לטייל בארץ ישראלנצא לטייל בארץ ישראל
nature in theטבע בחצר רמת אביב ג
אמנות - דפים
למידה מבוססת מקום בצילוםלמידה מבוססת מקום בצילום
למידה מבוססת מקום - דפים
LBL in RAGמבוא