מערכת שעות

  א ב ג ד ה ו
  1 אנגלית מתמטיקה חנ''ג כישורי שפה מתמטיקה כישורי שפה
  2 כישורי שפה היסטוריה כישורי חיים מדעים מתמטיקה כישורי שפה
  3 מתמטיקה כישורי שפה אנגלית מדעים תנ''ך מתמטיקה
  4 מתמטיקה כישורי שפה אנגלית אנגלית חנ''ג מדעים
  5 ג''ג מורשת אומנות קמפוס היסטוריה
  6 תנ''ך מורשת מפתח הלב ג''ג