מערכת שעות

  א ב ג ד ה ו
  1 שפה מתמטיקה
  2 נפלאות התבונה אנגלית
  3 מתמטיקה
  4 מתמטיקה
  5 מדעים
  6 ספורט