מערכת שעות

  א ב ג ד ה ו
  1 מולדת לשון רדיו\יוגה תנ''ך כישורי חיים מתמטיקה
  2 ריקודי עם מתמטיקה עברית חנ"ג אנגלית
  3 מתמטיקה אנגלית אומנות/מוזיקה מתמטיקה עברית
  4 מתמטיקה זאולוגיה מתמטיקה מתמטיקה
  5 אומנות\מוזיקה מדעים עברית
  6 תנ''ך מדעים לשון