מערכת שעות

  א ב ג ד ה ו
  1 אנגלית מולדת מולדת שפה שפה לשון
  2 מדעים אומנות שפה שפה שפה חשבון
  3 חינוך גופני כישורי חיים יוגה/רדיו חינוך גופני חשבון מדעים
  4 מחשבים חשבון תורה אנגלית חשבון חשבון
  5 זואולגיה לשון חשבון נפלאות התבונה תורה
  6 מדעים חשבון מוזיקה מפתח הל"ב