מערכת שעות

  א ב ג ד ה ו
  1 שפה חשבון יוגה/ רדיו
  2 שפה חשבון ספורט
  3 תנ"ך שפה מפתח הל"ב
  4 אנגלית תנ"ך חשבון
  5 מולדת מדעים שפה
  6 מחשב