מערכת שעות

  א ב ג ד ה ו
  1 שפה חשבון ספורט חשבון יוגה חשבון
  2 שפה מדעים מחשב חשבון שפה מפתח הל"ב
  3 חשבון שפה סיפור מקראי שפה חשבון שפה
  4 הופ מדע חשבון חקלאות שפה כישורי חיים שפה/יום הולדת
  5 חשבון ספורט זואולוגיה מוסיקה אנגלית
  6 זה"ב מדעים שפה אומנות