מערכת שעות

  א ב ג ד ה ו
  1 שפה אומנות חקלאות שפה חשבון חשבון
  2 שפה זהירות בדרכים יחודו של יוצר שפה חינוך גופני מפתח הל"ב
  3 הופ מדע מדעים סיפור מקראי כישורי חיים חשבון שפה
  4 מחשבים שפה מדעים מוסיקה יוגה שפה
  5 חשבון שפה חינוך גופני חשבון שפה
  6 חשבון זאולוגיה אנגלית שפה