מערכת שעות

  א ב ג ד ה ו
  1 שפה חשבון סיפור מקראי אנגלית שפה שפה
  2 חשבון חינוך גופני זאולוגיה חינוך גופני שפה שפה
  3 חשבון כישורי חיים שפה מוזיקה אומנות חשבון
  4 מדעים שפה שפה מדעים חשבון מפתח הל"ב
  5 הופ מדע שפה חשבון זהירות בדרכים ייחודו של יוצר
  6 שפה חקלאות מחשבים יוגה