ראשי אוריינות מתמטית

 אוריינות מתמטית

"אוריינות מתמטית היא יכולתו של הפרט לזהות ולהבין את התפקיד של המתמטיקה בעולם, לבצע שיקולים מבוססים היטב, להשתמש ולעסוק במתמטיקה בדרכים ובאופנים המתאימים לחיי הפרט של אזרח מודע, אחראי, מועיל, ובעל יכולת התבוננות ותגובה על הנעשה סביבו."
                                                                (De Lange et al., PISA, 2006)

shutterstock_101547091.jpg
"המתמטית נחשבת כשפה רזה, כיוון שאין בה פירוט שלא לצורך. ככל שטקסט מתמטי קצר יותר, כך הוא נחשב כמדויק וכיפה יותר. בשל ה"רזון" של השפה המתמטית, נדרש ריכוז רב בפענוח הטקסט המתמטי. בכל משפט כלול, בדרך כלל, מידע רב יותר מהמקובל בטקסטים רגילים. העיבוד הנדרש מטקסט מתמטי כולל, לרוב, רק את שני המעגלים הפנימיים האלה: איתור המידע ואחזורו, ופרשנות והיסק מתוך הטקסט הכתוב. תגובה על תוכן הטקסט, על מבנהו וסגנונו נדרשת לעתים נדירות ביותר.

מבחינה זו, ההתמודדות עם אוריינות מתמטית קלה יותר מההתמודדות עם אוריינות קריאה כללית.
השימוש בהמחשה חזותית כאמצעי לתיאור המודל המתמטי מייחד את האוריינות המתמטית מאוריינות הקריאה הכללית.

במסגרת אוריינות מתמטית נדרש אדם להמיר את המידע שברשותו מצורת ייצוג אחת לאחרת, לדוגמא: טקסט מילולי לטבלה, טבלה לגרף, גרף לביטוי אלגברי, וכו'. יכולת ההמרה החופשית בין ייצוגים שונים של אותו מידע היא לב לבה של האוריינות המתמטית". (מתוך: אתר האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים, מדריך למורה).

מיומנויות רבות דרושות לפתרון משימות האוריינות המתמטית. המיומנויות העיקריות הדרושות הן: יכולת שימוש בידע מתמטי, קריאה והבנת הנקרא, תפיסה חזותית, יכולת המרה בין ייצוגים מתמטיים שונים ותרגום מצב מציאותי למודל מתמטי, תוך מודעות ליתרונות המודל ולמגבלותיו. די שתחסר לתלמיד אחת המיומנויות הנדרשות לפתור משימה, על מנת שהיא תהפוך לבלתי ידידותית לו. למרות זאת, אסור שהדרישה מהתלמיד לשלוט בכל המיומנויות הללו בעת ובעונה אחת תרפה את ידי המורים.

שיח מתמטי, Discourse ,משמעו מכלול של המושגים, הביטוי שלהם בייצוגים שונים, המשמעויות שלהם, דרכי החשיבה , דרכי הפעולה, הטכניקות, הקישורים בין המושגים ובין הנושאים בתוך המתמטיקה ומחוצה לה וגם האמונות, הערכים, הרגשות, המנטליות, האינטרסים וכו' של אנשים המשתייכים לקהילת המתמטיקאים. אוריינות מתמטית היא שליטה בשיח של קהיליית המתמטיקאים שאנו מעוניינים שתלמידינו ישתייכו אליה. אדם הופך בר אוריין מתמטי כשהוא לומד כל אחד מהמרכיבים של השיח שהוזכרו קודם.

קישורים

אין תגיות