סיירות בית חינוך מוריה

30/01/2017

בבית ספר מוריה קיימות סיירות בתחומים שונים כגון:
א. סיירת מנהיגות הקהל עם המורה מרגלית
ב. סיירת עיתון עם המורה מרגלית ובת השירות ארבל
ג. סיירת מדעים (לבנות) עם המורה אלאונורה
ד. סיירת מגשרים עם המורה מיכל מליק
ה. סיירת קודש עם המורה טליה
ו. סיירת אירועים עם אב הבית בני יעקובוב
ז. סיירת ספרייה עם בת השירות ארבל