ראשי לוח צילצולים תשע"ו

 לוח צילצולים תשע"ו


​​​​​​​​​​​

שיעור שעה

1

08:00-09:00

2

09:00-09:45

הפסקת אוכל א-ו

09:45-10:00

הפסקת חצר א-ו

10:00-10:20

3

10:20-11:05

4

11:05-11:50

הפסקה

11:50-12:05

5

12:05-12:50

6

12:50-13:35

הפסקה

13:35-13:45

7

13:45-14:30

8

14:30-15:10

אין תגיות