מבצע שנתי - שמים את הקודש במרכז

10/04/2016

​בס"ד

 

בהמהלך השנה מקבלים התלמידים כל סוף שבוע דף חזרה של שאלות ותשובות על

החומר הנלמד במקצועות הקודש .

תלמיד/תלמידה שמחזירים דף מלא מקבלים שטר .

4 פעמים בשנה נערך שוק פרסים שבו התלמידים מקבלים פרסים תמורה לכסף שצברו .