תוכן עבור תגית 'כישורי חיים':בית חינוך "מוריה" תל אביב - דפים
kishurey haim1כישורי חיים
mahvar lekita alefמעבר לכיתה א' - מוכנות ובשלות
hafnaya leivhunהפניה לאיבחון - גופים מאבחנים