תוכן עבור תגית 'זוהר אחראי מיחשוב':בית חינוך "מוריה" תל אביב - הודעות חשבון - דפים
shicvaalef+betשכבה א - ב
shicva gimel+daletשכבה ג- ד
shicva hey+vavשיכבה ה - ו
kishurim+gamesקישורים ומשחקים
בית חינוך "מוריה" תל אביב - דפים
vaad horimחברי וועד הורי בית הספר תשע"ו
shat hirumפעילות לשעת חירום
rishumכתבי התחייבות להסעות
hasaot paperמסמכים להסעות
ספריה ספריה
גלישה בטוחה גלישה בטוחה
מבצע שנתי - שמים את הקודש במרכז מבצע שנתי - שמים את הקודש במרכז
תלמידים ותלמידות מספרים על בית הספר תלמידים ותלמידות מספרים על בית הספר
מאירועי החודש - ניסן מאירועי החודש סיון
קיץ בבית חינוך מוריה קיץ בבית חינוך מוריה
מסמכי בית ספר מסמכי בית ספר
דפי קשר ועלונים תשעזדפי קשר ועלונים תשעז
sayarotסיירות בית חינוך מוריה
yerushalimשבוע ירושלים בבית חינוך מוריה
hirumלמידה בשעת חירום