ראשי דבר המנהלת

 דבר המנהלת

15/03/2015

דבר המנהלת.jpg

בית חינוך "מירון" בולט בדרכו החינוכית, השמה דגש על מצוינות ערכית ולימודית, טיפוח ערכים ישראליים, דמוקרטיים וחברתיים, פיתוח זהות ציונית דתית, דיאלוג מיטבי,מיצוי סגולותו של תלמיד אחריות השתייכות חסד ומעורבות הדדית קשר ושותפת עם הקהילה והובלה וחיזוק תהליכים לימודיים ורגישים על פני הרצף החינוכי ביה"ס נבחר להוביל יוזמה  חנוכית יצירתית וחדשנית המותאמת למה ה 21 בית סייבר תוכנית המשרתת את הצרכים המשתנים והמורכבים של הפרט העיר ומדינת ישראל תוכנית הסייבר בבית סיפרינו משלבת בלמידה את הטמעת ערכי "דרך ארץ" ו"אהבת הארץ" בזיקה למעגלי השייכות בתחומי הדעת השונים התוכנית תורמת להוראת מקצועות היהדות בדרכים מגוונות של למידה משמעותית חווייתית וחקרנית ובסביבה מתוקשבת וכן להשבחת ההוראה האינטגרטיבית בשילות הפן הערכי יהודי  

אין תגיות