ראשי חוקרים צעירים

 חוקרים צעירים

תכנית 'חוקרים צעירים' תשע"ו הינה תכנית המשך לפרויקט 'עושים סביבה יחד". זוהי תכנית חקר ייחודית הכוללת שישה מפגשים שבסופם נכתבת עבודת חקר על ידי תלמידי כיתות ה'- ו'.
תהליך החקר מתבצע בהנחייתם של מדריכי המועצה לישראל יפה  ורכזת המדעים של ביה"ס.
תכנית החקר מתמקדת בבעיית המים בישראל, בהשלכותיה ובמגוון הפתרונות הקיימים, בדגש על פעילות האיגודן והתהליכים המתבצעים במפעל השפד"ן והשבת המים לחקלאות, התוכנית בנויה במתכונת של תהליך מחקר והיא כוללת את השלבים הבאים: בחירת נושא, הגדרת שאלת חקר, ניסוח השערות, פיתוח הליך חקר הנסמך על כלי חקר כשאלון וראיון, ביצוע הליך החקר בפועל, הנבת ממצאים, עיבוד וניתוח הממצאים ודיון מסכם הכולל הסקת מסקנות וניסוח המלצות.
תכנית זו מזמנת התנסות בפעילות חקר אותנטית, פיתוח מיומנויות של עבודת צוות בקבוצות קטנות, פיתוח כושרי חשיבה, ניתוח והסקה, התנסות במגוון מיומנויות חקר וכן פעילות חווייתית הכוללת סיור מדעי לימודי מעמיק במפעל השפד"ן בו נפגשים התלמידים עם מהנדסים ומבקרים במעבדה וסיור במועצה לישראל יפה בו עוברים התלמידים פעילות בנושא משאב המים, ביצוע ניסויים בנושא וסיור בירקון.