תרגיל למידה מרחוק תשע"ז

16/03/2017

בכל שנה, מקיים משרד החינוך תרגיל ארצי בנושא למידה בחירום.

התרגיל מיועד להיכרות והתנסות של תלמידים עם תכנים לימודיים מתוקשבים, ניהול
שיח מקוון של המורה עם התלמידים במרחב הלמידה הכיתתי שבאתר בית הספר ושימוש
במערכות סינכרוניות לשיעורים "בשידור חי" בזמן חירום.​​

למידה מרחוק מאפשרת באמצעות הטכנולוגיה לנהל תהליכי למידה והוראה מגוונים בסביבה מקוונת המשוחררת מכבלי המרחב והזמן.  

הנחיות :

1.בטבלה מטה, לחצו על המשימה המתאימה לשכבת הגיל שלכם.

2.ענו על השאלות במשימה המתוקשבת.

3.לאחר המענה, הכנסו אל האתר הכיתתי בפורטל בית הספר וענו על השאלה שנשאלתם בפורום הכיתתי.