ראשי שימור זיכרון השואה

 שימור זיכרון השואה

שואת העם היהודי במלחמת העולם השנייה הינה אירוע טראומטי ומכונן בהיסטוריה האנושית בכלל ובתולדות העם היהודי בפרט, מהווה מרכיב מהותי בתודעת הזהות הלאומית בארץ ובתפוצות בעיצוב הזהות היהודית- ישראלית שלנו.
אנו מאמינים שיש לנו, בני דורות ההמשך, צורך ומחויבות גדולה לממש את האחריות המוטלת על כתפינו להנציח את סיפורם של אלה שהיו "שם", עברו את התופת ושרדו, וכנגד כל הסיכויים הצליחו לאחות את השברים, לבנות חיים חדשים ומשפחות חדשות.
על בסיס "אני מאמין" זה, חרט ביה"ס על דגלו את קידום הנחלת זיכרון השואה.

אין תגיות