ראשי גני ילדים

 גני ילדים

בית הספר ממשיך בביסוס הקשרים עם ילדי הגנים. כגון: תכנון ביקורים ופעילויות חוויות בביה"ס, יצירת שיח פתוח עם הנהלת ביה"ס בנושאים פדגוגיים, חברתיים וקהילתיים, חונכות תלמידי כיתות ד' בפעילויות חונכות בתוך הגנים, חונכות תלמידי כיתות ה' את תלמידי כיתה א' והפעלת תכנית הסתגלות עם הכניסה לכיתה א' ע"י היועצות החינוכיות.