ראשי חזון בית ספר

 חזון בית ספר

• לטפח את בית הספר כסביבה חינוכית המושתתת על שיח מתמיד, יוצר ומכבד בין מורים, תלמידים , הורים וקהילה.
• לעודד שאיפה למצוינות אישית, חינוכית, ערכית וחברתית הנבנית על ערכי שייוון האדם ושוויון הזדמנויות.
• לפתח ולהקנות ללומדים ערכי זהות יהודית – ציונית – ישראלית ברוח אהבת הארץ.
• לעודד אצל הלומדים חשיבה אוטונומית וסקרנות אינטלקטואלית ובעל מעורבות חברתית.
• לפתח חדשנות פדגוגית תוך שילוב טכנולוגיות חדישות והתאמה וגוון בדרכי הוראה –למידה.
• לטפח ולשקוד על הקניית כישורי חיים חברתיים המתאימים  למציאות של המאה ה- 21.
• לפתח סובלנות ורגישות לשונות, אחריות ,שייכות ומעורבות כלפי הקהילה והמדינה.

 

 

בבסיס ה"אני מאמין" החינוכי מתקיים רעיון קבלת השונה ושילוב הלומדים בעלי הצרכים המיוחדים.

אין תגיות