ראשי לוח צילצולים

 לוח צילצולים

​שעור ראשון- 08:00-08:50
שיעור שני-08:50-09:40

הפסקה- 9:40-10:00
הפסקת אוכל- 10:00-10:10

שיעור שלישי- 10:10-10:55
שיעור רביעי- 10:55-11:40

הפסקה-11:40-11:50

שיעור חמישי- 11:50-12:35

הפסקה- 12:35-12:45

שיעור שישי- 12:45-13:30

הפסקה- 13:30-13:40

שיעור שביעי- 13:40-14:25

​​​

אין תגיות