ראשי ערך מוסף של התכנית "כיתות נפגשות"

 ערך מוסף של התכנית "כיתות נפגשות"

17/05/2016

1. העמקת היחסים הבינאישיים בין הלומדים, טיפוח ערכים כקרוב לבבות, הכרת האחר, סובלנות ופתיחות.

2. התלמיד במרכז, הלמידה נמצאת באחריותו כשהמורה משמש לו כמדריך.

3. הלמידה בדרך החקר מאתגרת, מעודדת יצירתיות, הילדים מתמודדים עם קשיים תוך מציאת פתרונות.