ראשי מטרות התכנית "כיתות נפגשות"

 מטרות התכנית "כיתות נפגשות"

המטרות בקידום הלמידה בדרך החקר והשבחת תפקודי הלומד כפיתוח כושר החשיבה, היצירה והלימוד העצמי בקרב התלמידים - היא זו שעמדה בבסיס רציונל המיזם המשותף.

בנוסף לכך, עמדו גם היבטים נוספים המתייחסים להעצמתו של המורה בתוך תהליך החקר.

מתוקף היותה למידה משמעותית המתאימה למציאות המאה ה- 21 נדרשו המורים להפעיל שיטות הוראה יצירתיות המאפשרות יצירת חווית למידה חיובית.

בהקניית מיומנויות החקר היה למורה תפקיד חשוב בפיתוח נטיות והרגלי חשיבה, בהעברת האחריות ללמידה ללומדים, ביצירת תשתיות להתמודדות עם אתגרים הן מצידו והן מצד התלמיד. היא אפשרה למורים מגוון אינטראקציות עם התלמידים ועם החומרים השונים וכן עם מגוון הכלים המתוקשבים.​