תוכן עבור תגית 'יסודי':מגן - הודעות ספריה - דפים
Libraryספריה
sifriaהספרייה שלנו
חשבון והנדסה - דפים
hibur_hisur_20חיבור וחיסור בתחום העשרים ללא שבירת עשרת
מגן - דפים
על בית הספרAbout School
התפיסה החינוכית של בית הספרEducational Approach
מה הן הסיבות לקיום השותפות החינוכית? Presman-Magen-2
מדוע דווקא בי"ס "מגן" ובי"ס "פרסמן"?Presman-Magen-3
כיצד עובדת השותפות החינוכית בין בתי-הספר "מגן" ו"פרסמן"?Presman-Magen-4
"מגן" בזיקה לתרבות וזהות יהודיתPresman-Magen-5
מטרות בתי הספר בנושא לימוד ישראלPresman-Magen-6
תאומות "פרסמן"-"מגן"Presman-Magen-1
הצהרות הכוונות של בי"ס "פרסמן" בנוגע לישראלPresman-Magen-7
התכנית ללימודי אנגליתEnglish Program
The English ProgramThe-English-Program
מספרים סיפורים...Digital Book 2nd Grade
דבר המנהלDvar hamenahel
תקנון בית הספרTakanon
מרכז העצמהMerkaz Hahatzama
תל"י - תגבור לימודי יהדותTali
גישור עמיתים ב"מגן" Gishur
מבואות משפטMevoot Mishpat
צוות בית הספרTeam
מידעוני תשע"ב2012
מידעוני תשע"ג2013
ספר הדרשות של כיתה ו'1Drashot
ביה"ס מגן תל אביב מקדם בריאותbriut
שאלון הרגלי שימוש וצריכהsvivayeruka
פתיחת שנה במגןפתיחת שנה במגן
פינת היועצתyohetz
מידעוני תשע"המידעוני תשעה
למידה מרחוק בשעת חירוםלמידה מרחוק בשעת חירום
הקשר הרב דורי - ביקור בבית התפוצותביקור בבית התפוצות
שאלון להורים בנושא השדה שלנושאלון להורים בנושא השדה שלנו
1 - 30 הבא
מקצועות - דפים
יצירת מוסיקה באמצעות מחשביצירת מוסיקה באמצעות מחשב
חינוך לשוני - דפים
mashllסיפורי משלים
lettersכתיבת מכתב שכנוע
writing-a-stotyכתיבת סיפור בעקבות תמונות
יצירת מוסיקה במחשב - דפים
יצירת מוסיקה במחשביצירת מוסיקה במחשב
מדעים - דפים
plastikפלסטיק