ראשי مشروع المهن 2014

 مشروع المهن 2014

 

 لقاء مع إمام مسجد

 
 

 لقاء مع مهندس سيارات

 
 

 لقاء مع صيدلي

 
 

 لقاء مع محامي

 
 

 لقاء مع طبيب

 
 

 لقاء مع لحام