מערכת שעות

א ב ג ד ה ו
1 تربية حساب حاسوب حساب دين
2 حساب حساب حساب حساب عربي
3 عربي موطن حساب دين حساب
4 انكليزي عبرابي عربي موطن عربي
5 انكليزي عربي عربي انكليزي فن
6 رياضة عربي عبراني
7 علوم رياضة مهارات\ كبويرا عبراني
8 علوم علوم عبراني عبراني