הוראת הספרות
מבוא
 הוראת הספרות נועדה בראש ובראשונה לעורר את אהבת הספרות  ולחנך את תלמידינו לראות בקריאת יצירות ספרות לסוגיהן ובחילופי דעות עליהן מהנות ומעשירות.
תכנית הלימודים בספרות, בעידן הלמידה המשמעותית, מעמידה בראש את ההיבטים החווייתיים - הריגושיים והאינטלקטואליים - שבכוחה של יצירת ספרות להעניק לתלמידים.
כמו כן, מטרות ההוראה מדגישות את טיפוח עצמאותם ואחריותם של התלמידים כקוראים המסוגלים לממש בכוחות עצמם  קריאה פרשנית ומנומקת של טקסטים מתקופות שונות ומסוגים שונים. זהו תנאי הכרחי להפיכת לימוד יצירות ספרות להתנסות מהנה ומעשירה הוא הפגשת תלמידינו עם יצירות  רלוונטיות לעולמם.
אחת הדרכים הנגישות אשר מעניקות הנאה וסיפוק ומעמיקות את הבנת היצירה הספרותית היא מימושה  בקריאה קולית, בעיקר כאשר מדובר ביצירות קצרות יחסית, אך גם בקטעים מתוך יצירות ארוכות יותר. שיטת זו מכילה בתוכה מידה רבה של מימוש פרשני.
זאת ועוד, כדי לפתח את ההבנה ואת יכולת הפרשנות של התלמידים כקוראים עצמאיים של יצירות ספרות יש אנו שואפים להעביר אליהם את עיקר  האחריות הפרשנית; להניח להם להשתתף במימוש פעיל של היצירה, בהתאם לתיאוריות מקובלות של הקריאה הפרשנית. תלמידינו הם אלה אשר אמורים להגיב על היצירה הנלמדת, להביא מאוצר התנסויותיהם חוויות או אסוציאציות העשויות להאיר את תכניה, להצביע על קשיים בהבנתה ולהציע דרכים לפרשנותה. כמורים אנו פתוחים להפתעות מרעננות וקשובים לניסיונות פרשניים שונים של תלמידים, מעודדים אותם "ללכת עם זה" ולחפש ראיות והנמקות מתוך הטקסט לביסוס פרשנותם, או לחלופין, לברר אתם "היכן נתקעו" בניסיונותיהם לפרש את היצירה על פי דרכם.
בנוסף, אחת הדרכים שלנו לטפח את עצמאותם של תלמידים כקוראים אוטונומיים, השותפים בהפקת היצירה היא להרבות בפעילויות הדורשות התמודדות עצמית עם טקסטים שלא נלמדו. התמודדות כזאת יכולה להיעשות בעבודה יחידנית או ב"חברותות" (בזוגות) או בקבוצות קטנות, כהכנה לקראת הדיון בכיתה או במקומו של דיון כזה.
הוראת ספרות מפתחת אצל תלמידינו בהדרגה רגישות לקשת רחבה של דרכי מבע המעצבות את היצירה הספרותית במלוא מורכבותה. ההבחנה בדרכי המבע, ההנאה מהערכים האסתטיים הגלומים בהן והבנת תפקודן של דרכי מבע אלה בבניית משמעות היצירה באשר היא: שירה, סיפורת או דרמה.
כמו-כן, הספרות היא תחום אמנות המשמשת כר נרחב  להוראה בין-תחומית המשלבת בין ספרות לתחומי אמנות אחרים: אמנות פלסטית, קולנוע, מוסיקה ועוד. הקישור בין תחומי אמנות שונים יכול להתבסס על עקרונות מגוונים: תמה, זרם ספרותי-אמנותי משותף, סיפור או דמות מהמקרא שזכו להארה ספרותית ואמנותית, תקופה היסטורית וכן הלאה. ההוראה הבין-תחומית מעודדת חשיבה מסתעפת ויצירתית ועונה על צרכים של תלמידים בעלי סגנונות למידה שונים.
הזמנת הלומדים להתבוננות בין-תחומית כגון, בין שירה לאמנות פלסטית באמצעות מגוון של  הפעלות. בנוסף, הוראה רב-תחומית עשויה להתגלם בהוראת ספרות בשיתוף עם  תחומי דעת נוספים: היסטוריה, אזרחות, תנ"ך, מחשבת ישראל ועוד.
 נוסף לכך, אנו מודעים לכך שהוראה שהיא רק "מונחית בחינה" עלולה להתעלם ממטרות חינוכיות ומתהליכי התפתחות וצמיחה של תלמידינו. בחינה מסכמת, הבודקת אך ורק שליטה בחומר לימודים ש"הועבר" לתלמידים כנמענים פסיביים, מחמיצה את אחת המטרות המרכזיות של הוראת ספרות: טיפוח קוראים בעלי הכוונה עצמית. ובכל-זאת, בחינה מסכמת בודקת את הכשרים והיכולות שרכשו התלמידים כקוראים פעילים ואוטונומיים במהלך הלמידה. מכאן משתמע כי ראוי שכל בחינה תבדוק גם הבנה של טקסט ספרותי  שלא נלמד בכיתה, וזאת כהמשך ללמידה פעילה של התלמידים במהלך לימודיהם.
כיום אנו מעריכים את תלמידינו גם בדרכי הערכה חלופיות; כאלה הלוקחות בחשבון סגנונות למידה שונים של תלמידים ומייחסות משקל רב יותר למעמדם ולאחריותם של התלמידים בתהליך הלמידה וההערכה. באופן זה נתפסת ההערכה, כחלק בלתי נפרד מתהליך הלמידה עצמו.
דוגמאות אפשרויות להערכה החלופית
1.כתיבת עבודה על טקסט שטרם נלמד תוך יישומן של דרכי קריאה ופרשנות שנרכשו במהלך לימוד של טקסט דומה.
2.הוראת עמיתים על סמך הכנה עצמית מוקדמת של יצירה.
3.השתתפות פעילה בדיון קבוצתי על ספר קריאה / יצירה נלמדת, החל בתהליך בחירת השאלות או הנושאים לעיון וכלה בניסוח התגובות והמסקנות של חברי הקבוצה לגבי השאלות.
4.עבודות חקר בספרות – בהן תלמידים חוקרים יצירות ספרותיות על בסיס תשתית עיונית תיאורטית.
 5.הכנת תלקיט (פורטפוליו) / כתיבת יומן כפעילות לימודית מתמשכת וככלי להערכה מעצבת למשל על ספרי קריאה או על נושא נלמד כלשהו.
6.שילוב כלים דיגיטליים בלמידה: בלוג, מצגת שיתופית, מפת חשיבה, תגובה יצירתית בין תחומית מנומקת ונשענת על היכרות מעמיקה עם הטקסט.
תהליכי ההוראה-למידה מוערכים ב'הערכה מעצבת' ומתבססים על קריטריונים, אשר ידועים מראש לתלמידים ולמורה כאחד.

תכניות הלימודים
שכבת ז'
נושא מרכזי– ש"י עגנון.
ערך מוביל – מעורבות, חברות  (החיים בראי הספרות)
ספרי הלימוד - מקראה, ספרי קריאה. 

דרכי הוראה
-למידה במליאה, בקבוצות ולמידה בחברותא סביב טקסט/שאלת חקר
-שימוש במקורות מידע טקסטואליים, בכלים דיגיטליים - סרטונים, ויקיפדיה ועוד.
מיומנויות תלמידים: ראה לעיל במבוא

נושאי הלימוד
יצירת עגנון  - מאויב לאוהב, מעשה בעז ואפשרות לסיפור נוסף לבחירה בפרויקט הערכה חלופית
בלדה  - שאול טשרניחובסקי – בת הרב ואמה
             נתן אלתרמן – סר פטריק ספנס    
חנוך לוין – על אדון כמעט וגברת כבר
הסיפור הקצר  - או הנרי - מקץ עשרים שנה 
ג'סי סטיוארט - עץ הדובדבן השבור
שירה - נורית זרחי – הו, מרגרט אן.
אגי משעול - אווזים
ספרי קריאה
-במהלך השנה קוראים התלמידים ספרי קריאה. הספר הראשון ברבעון הראשון הוא על פי בחירת 
 הצוות. בשאר שנת הלימודים על-פי בחירתם האישית. 
-בחירת הצוות – רבעון ראשון
 קלקידן / דורית אורגד; צוללים קדימה/דבורה עומר; רוץ ילד רוץ/ אורי אורלב; מבצע  
 אחים/חנית לוינשטיין-מלץ 
 
שכבת ח'
נושא מרכזי- הסיפור הקצר – אתגר קרת
ערך מוביל – חברות, יושר, חמלה,  (החיים בראי הספרות)
ספרי הלימוד- מקראה, ספרי קריאה.
 
דרכי הוראה
-למידה במליאה, בקבוצות ולמידה בחברותא סביב טקסט/שאלת חקר
-שימוש במקורות מידע טקסטואליים, בכלים דיגיטליים - סרטונים, ויקיפדיה ועוד.
מיומנויות תלמידים: ראה לעיל במבוא

נושאי הלימוד
יצירת אתגר קרת  - שקיות יום הולדת, נהג האוטובוס שרצה להיות אלוהים, לשבור את החזיר – וסיפור נוסף לבחירת התלמיד במסגרת פרויקט הערכה חלופית
ח"נ ביאליק - סיפור קצר: אגדת שלושה וארבעה (נוסח א') מי הגנב?
שירה  (זהות אישית וחברתית)
רוני סומק – נקמת הילד המגמגם 
ארז ביטון - שיר קניה בדיזנגוף 
עדי קיסר – קיצור תולדות האהבה
הסיפור הקצר  - שמונה עיניים - סופי עבדללה
אנטון צ'כוב – זיקית
ספרי קריאה
-במהלך השנה קוראים התלמידים ספרי קריאה. הספר הראשון ברבעון הראשון הוא על פי בחירת 
 הצוות. בשאר שנת הלימודים על-פי בחירתם האישית. 
-בחירת הצוות-רבעון ראשון
-המסע של פרוונה/דבורה אליס; הסיפור המוזר של הכלב/ מארק האדון; הגל / מורטון רו 
 
שכבת ט'
נושא מרכזי- שירי אהבה (שירה סביב יוצר או תמה-לבחירת המורה)
ערך מוביל – מעורבות  (החיים בראי הספרות)
ספרי הלימוד- מקראה, ספרי קריאה.

דרכי הוראה
-למידה במליאה, בקבוצות ולמידה בחברותא סביב טקסט/שאלת חקר, סיור ספרותי
-שימוש במקורות מידע טקסטואליים, בכלים דיגיטליים - סרטונים, ויקיפדיה ועוד.
מיומנויות תלמידים: ראה לעיל במבוא

נושאי הלימוד
שירה 
רחל - פגישה חצי פגישה, גן נעול, זמר נוגה 
לאה גולדברג - זה לא הים 
דליה רביקוביץ' -  אהבה
יונה וולך - אני שוב מתאהב
נתן אלתרמן - ניגון עתיק או רומנס
ו / או שיר נוסף לבחירת התלמיד.ה במסגרת פרויקט הערכה חלופית הכולל גם סיור 
ספרותי

הסיפור הקצר  
גי דה מופסן  - המחרוזת
ג'ובני בוקציו - הבז 
יהודה בורלא – סובבתהו בכחש

ספרי קריאה
במהלך השנה קוראים התלמידים ספרי קריאה. הספר הראשון ברבעון הראשון הוא על פי בחירת הצוות. בשאר שנת הלימודים על-פי בחירתם האישית. 

בחירת הצוות-רבעון ראשון
דר' ג'קיל ומר הייד/רוברט לואיס; מדריך הטרמפיסט לגלקסיה/דגלס אדמס; רון וג'ודי/יצחק נוי; מסטול/גלילה רון פדר

שכבת יוד
בשנה זו התלמידים עובדים על 30% מבחינת הבגרות באמצעות הערכה חלופית (P.B.L) ו-ציון הבגרות הוא ציון פנימי.


נושא מרכזי- זהות (שירה)
ערך מוביל – מעורבות (החיים בראי הספרות)
ספרי הלימוד- מקראה, ספרי קריאה.
 
דרכי הוראה
-למידה במליאה, בקבוצות ולמידה בחברותא סביב טקסט/שאלת פורייה
-שימוש במקורות מידע טקסטואליים, בכלים דיגיטליים - סרטונים, ויקיפדיה ועוד.
מיומנויות תלמידים: ראה לעיל במבוא
 
שירים העוסקים בנושא זהות (לבחירתם) 
התלמידים מגישים תוצר יצירתי ספרותי מנומק לאחר הכרות מעמיקה עם היצירה.

בשנה זו התלמידים לומדים גם סיפור קצר ומחזה מתוכנית ההיבחנות 

שירה - זהות 
חיים גורי - אודיסס
זלדה - שני יסודות
דליה רביקוביץ - בובה ממוכנת
נדא'א חורי - הדיברות (2) 
התלמידים קוראים שירים נוספים בנושא זהות  שנבחרים על ידם

בשנה זו התלמידים לומדים גם סיפור קצר ומחזה מתוכנית ההיבחנות 
סיפור קצר 
סיפור בלי כתובת / יהודית הנדל

דרמה 
טנסי ויליאמס - ביבר הזכוכית


שכבה י"א
ערכים– מעורבות, חברות, חמלה  (החיים בראי הספרות)
ספרי הלימוד- מקראה, ספרי קריאה.
 בשנה זו התלמידים עובדים על 70% מבחינת הבגרות וציון הבגרות הוא ציון חיצוני.


דרכי הוראה
-למידה במליאה, בזוגות או שלשות  סביב טקסט / שאלת פורייה
-שימוש במקורות מידע טקסטואליים, בכלים דיגיטליים - סרטונים, ויקיפדיה ועוד.
מיומנויות תלמידים: ראה לעיל במבוא

שירת ימי הביניים 
ריה"ל - לבי במזרח, ישנה בחיק ילדות
שמואל הנגיד - הים ביני ובינך
רמב"ע - כתנות פסים

שירת ביאליק 
הכניסיני תחת כנפך, לבדי, לא זכיתי באור מן ההפקר, על השחיטה

שירת המחצית הראשונה של המאה ה-20 
רחל / פגישה חצי פגישה או רק על עצמי
שאול טשרניחובסקי / ראי אדמה
אורי צבי גרינברג / שיר אמי והנחל
לאה גולדברג / אורן או האמנם
נתן אלתרמן / ירח  או שיר משמר או עוד אבוא אל ספך

סיפור קצר עגנון 
האדונית והרוכל 
סיפור קצר עברי – מחצית ראשונה של המאה ה-20 
גרשון שופמן - הערדל או העיוורת - יעקב שטיינברג

סיפור קצר עברי – מחצית שניה של המאה ה-20 ואילך 
סיפור אהבה - אהרון אפלפלד או צפירה - אתגר קרת

סיפור קצר מתורגם 
רעידת אדמה בצ'ילה / היינריך פון קלייסט, יגון/ אנטון צ'כוב
רומן
ג'.ד. סלינג'ר / התפסן בשדה השיפון

מחזה קלאסי
סופוקלס / אנטיגונה

תוכנית תמ"ר (תוכנית ממירת בגרות), החל משנה"ל תשע"ח
אחת מכיתות יוד
בשנה זו התלמידים עובדים על 50% מבחינת הבגרות באמצעות הערכה חלופית (P.B.L) ו-ציון הבגרות הוא ציון פנימי.

נושא מרכזי- זהות (שירה)
ערך מוביל – מעורבות (החיים בראי הספרות)
ספרי הלימוד- מקראה, ספרי קריאה.
 
דרכי הוראה
-למידה במליאה, בזוגות או בשלשות - סביב טקסט / שאלת פורייה
-שימוש במקורות מידע טקסטואליים, בכלים דיגיטליים - סרטונים, ויקיפדיה ועוד.
מיומנויות תלמידים: ראה לעיל במבוא
 
שירים העוסקים בנושא זהות (לבחירתם) 
התלמידים כותבים ומגישים תוצר יצירתי ספרותי, ספוקן וורד,  לאחר הכרות עם יצירות בנושא זהות.

  
שירה – זהות – שירים מתוכנית הלימודים
3 שירים מחצית ΙΙ -מאה 20
ארז ביטון: דברי רקע ראשוניים
רוני סומק: שיר פטריוטי
דליה רביקוביץ: בובה ממוכנת
התלמידים קוראים שירים נוספים בנושא זהות  שנבחרים על ידם

בשנה זו התלמידים לומדים גם שירת ימי הביניים, שירת ביאליק, שירת המאה העשרים מחצית ראשונה ומחזה יווני.
ימי הביניים
ריה"ל: לבי במזרח
שמואל הנגיד: הים ביני ובינך
רמב"ע: כתנות פסים
 
חיים נחמן ביאליק - לבדי, על השחיטה

2 שירים מחצית Ι -מאה 20
רחל בלובשטיין סלע: רק על עצמי
לאה גולדברג: אורן
 
אנטיגונה / סופוקלס

התלמידים קוראים ספרי קריאה בנושא ובכלל לבחירתם


שכבה י"א
בשנה זו התלמידים עובדים על 50% מבחינת הבגרות באמצעות הערכה חלופית (P.B.L) ו-ציון הבגרות הוא ציון פנימי.

נושא מרכזי- אהבה (שירה)
ערך מוביל – חברות, מעורבות (החיים בראי הספרות)
ספרי הלימוד- מקראה, ספרי קריאה.
 

דרכי הוראה
-למידה במליאה, בזוגות או בשלשות - סביב טקסט / שאלת פורייה
-שימוש במקורות מידע טקסטואליים, בכלים דיגיטליים - סרטונים, ויקיפדיה ועוד.
מיומנויות תלמידים: ראה לעיל במבוא
 
שירים העוסקים בנושא אהבה (לבחירתם) 
התלמידים כותבים תוצר יצירתי ספרותי (שיר, סיפור קצרצר) לאחר הכרות עם שירים אשר נבחרים על ידם בנושא אהבה – אלו יכונסו בספרון העוסק בנושא זה.


בשנה זו התלמידים לומדים גם סיפור קצר ורומן
סיפור קצר
עגנון
שמואל יוסף עגנון: האדונית והרוכל
מחצית Ι של המאה ה – 
יעקב שטיינברג: העיוורת
 
 סיפור מתורגם
אנטון צ'כוב: יגון

מחצית ΙΙ של המאה ה - 20
אתגר קרת: צפירה

רומן מתורגם - ג. ד. סלינג'ר: התפסן השדה השיפון
התלמידים קוראים ספרי קריאה בנושא ובכלל לבחירתם.