אזרחות

רכזת: מיקי מילק
מורה: יוסי עזרן.
מטרת המקצוע לחנך את התלמידים להיות אזרחים טובים,פעילים,ומשפיעים.
המקצוע מפגיש את התלמידים עם שני המאפיינים היסודיים של מדינת ישראל-מדינה יהודית וממדינה דמוקרטית.

שכבת ט':
ספר הלימוד-אזרחות במדינת ישראל -ד"ר דוד שחר.

1.יסודות לקיום מדינה.
2.לאום לאומיות קבוצה אתנית.
3.מדינת ישראל-מדינה יהודית הכרזת העצמאות.
4.גבולות המדינה-חוק השבות והאזרחות.
5.סמלי המדינה.
6. עקרונות הדמוקרטיה:
שלטון העם
הכרעת הרוב
שלטון החוק
7.נושא בחירה-זכויות האדם והאזרח עבודה והצגת תוצרים.


שכבת י"ב:
לציון הבגרות שני מרכיבים.
1-בחינת הבגרות המהווה 80% מהציון.
2-מטלת הביצוע המהווה 20% מהציון.
ללא מטלת הביצוע לא ניתן לקבל ציון.
תכנית הלימודים:
.הרקע ההיסטורי להקמת המדינה-החלטת האו"ם 181.
.הכרזת העצמאות.
.הרעיון הלאומי.
.מדינת ישראל מדינה יהודית:מאפיינים סמלים,חוקים,מוסדות,המרחב הציבורי
לוח השנה העברי והשפה העברית.
.מדינת ישראל ויהודי התפוצות.
.המיעוטים בישראל.
.השסע הלאומי.
.מהי דמוקרטיה:
שלטון העם,פלורליזם,סובלנות,הסכמיות,הכרעת הרוב,זכויות טבעיות,חברתיות,פוליטיות וקבוצתיות.
.גישות כלכליות חברתיות.
.הגבלת השלטון.
.שלטון החוק.
.דמוקרטיה מתגוננת.
משטר במדינת ישראל:יסודות חוקתיים, רשות מחוקקת, מבצעת, שופטת.
חמישה אשכולות לבחירה והעמקה:,תקשורת ופוליטיקה בישראל,שיטות בחירות ומפלגות,מעורבות אזרחית
ופיקוח על רשויות השלטון,רשויות מקומיות והעולם היהודי.

מטלת הביצוע
מטרה לאפשר לתלמיד לקשר בין הלימודים התאורטיים לבין המציאות היומיומית בה הוא חי.
הדגש בעבודה הוא על התהליך המעשי אותו עובר התלמיד,וחיזוק המודעות האזרחית שלו.

העבודה מבוססת על ארבע אבני יסוד:
1.אקטיביות לימודית ועשייה ערכית יצירתית.
2.לימוד סוגיה אזרחית וחיפוש פתרון.
3.כתיבת עבודה.
4.עבודת צוות.