מקום ראשון בכל שכבות הגיל באולימפיאדה במתמטיקה

מקום ראשון בכל שכבות הגיל באולימפיאדה במתמטיקה.

ערב מדע

ניסויים מדעים בשביל הקהילה

רשימת סיפרי לימוד

רשימות סיפרי הלימוד ל- חט"ב ול- חט"ע

כיתה הפוכה

תלמידי כיתה ז' מעבירים לחבריהם שיעור בנושא צורות חופפות