איגרת הורים חלק1
איגרת הורים חלק2
איגרת הורים חלק3

מקום ראשון בכל שכבות הגיל באולימפיאדה במתמטיקה

מקום ראשון בכל שכבות הגיל באולימפיאדה במתמטיקה.

ערב מדע

ניסויים מדעים בשביל הקהילה

רשימת סיפרי לימוד

רשימות סיפרי הלימוד ל- חט"ב ול- חט"ע

כיתה הפוכה

תלמידי כיתה ז' מעבירים לחבריהם שיעור בנושא צורות חופפות