תחרות הכתיבה הארצית של אגודת הסופרים

5/01/2017

גם השנה התקיימה תחרות הכתיבה הארצית מטעם אגודת הסופרים העבריים בישראל.

השנה הוחלט להרחיב את התחרות ולקיים אותה לא רק בין תלמידיי חטיבות הביניים, אלא גם בין

תלמידי החטיבה העליונה.

ktiva.jpg

התלמידים הוזמנו לשלוח שירים מפרי עטם ואף סיפורים קצרים שאינם עולים על שלוש מאות מילים.

תלמידים אשר יצירותיהם זוכות מתפרסמות בספר יצירות של בני נוער.

תלמידי בית ספרנו השתתפו בשירה ובפרוזה. חמישה זכו ויצירותיהם ישתתפו בספר שיצא, והם:

מעין אברמוב מ-י"א 1, אלי ספיר מ-ט' 1, גאיה הדר מ-ט' 2, עידן נאור מ-ט' 2 ודנה מסלם מ-ח' 3. 

בית הסופר ערך טקס מכובד לתלמידים, לבני משפחותיהם ולנציגות מבתי הספר והשמחה והגאווה היו

רבים מאד.

 

כל הכבוד לתלמידנו המוכשרים!