ראשי למידה מבוססת פרויקטים (PBL)

 למידה מבוססת פרויקטים (PBL)

שיטת למידה זו הנה תהליך חקר המבוסס סביב פרויקט. בתהליך זה התוצר מניע את פעילויות התלמידים. התלמיד נדרש להציג תוצר מוחשי, וכן עליו להציג את התוצר בפני הכיתה ולהסביר עליו. הלמידה של התלמידים הנה פעילה ועתירת חשיבה. המורה הופך ממוסר ידע למנחה.
בית הספר עירוני ה' מלמד את תלמידיו ברוח שיטה זו בשלוש השנים האחרונות.

בשנת הלימודים תשע"ז המקצועות שיקחו חלק בשיטת לימוד זו יהיו אנגלית, עברית, מחשבת ישראל, תנ"ך, ספרות והיסטוריה.

לחצו כאן לצפייה במצגת PBL לשנת תשע"ח בעירוני ה'​​

לחצו כאן לצפייה במצגת PBL לשנת תשע"ז בעירוני ה'

לחצו כאן לצפייה בפרוייקט של סרטון שהופק כיתות ז' בשנת תשע"ו