ראשי דבר המנהלת

 דבר המנהלת

 " עץ גדול מושך אליו את הרוח (פתגם סיני)"

 לימור.png
 

בית הספר הינו מקום ,המשמש בו- זמנית  להשכלה ולמידה ,להרחבת אופקים, להתפתחות חברתית ורגשית וכן בית חינוך.
כאשת חינוך אני בחרתי בעשייה זו מתוך אמונה שלמה ,שהחינוך בונה את האדם ואת החברה.
כיום ,יותר מתמיד, מהווה בית הספר בית לפני הספר, מהווה משענת לתלמידים ולהוריהם בזמן שהחברה הישראלית נמצאת בבלבול, בפילוג ,ובבירור לגביי נכסיה הערכיים. לנו, אנשי החינוך, יש הזכות לצד החובה לתת "מענה אחר" ולבסס מערכת ערכים איכותית, דמוקרטית והומנית, אשר תתרום ליחיד ולחברה ותחזק המדינה. אנו נעודד אהבת האדם, כבוד האדם, עזרה לזולת במדינה ציונית ודמוקרטית.
המשאב החשוב ביותר בחינוך בכלל ובבית ספרנו בפרט, הינו המורים שלנו.  עירוני ה' מתהדר מעל 60 שנה באיכות בוגריו בתחומי המדע, הרפואה , האקדמיה, התקשורת ועוד... אין ספק כי  איכות זו היא פרי החינוך שניתן  בראש ובראשונה ע"י ההורים, אך גם ע"י המדריכים בתנועת הנוער, המפקדים בצבא, אך לא פחות על ידי מורינו. בית הספר מאפשר לתלמידיו מרחב אנושי וחינוכי בו ניתן להם ללמוד בניסוי וטעייה, לשאול שאלות, ללמוד מאי-הצלחות וליהנות מהצלחות , כל זאת בזכות הצוות החינוכי המתנהל במקצועיות, ברגישות , בשקיפות תוך הצבת גבולות, מתן הכוונה אישית, הדרכה ואמונה בדרך החינוכית. כמנהלת אני מחויבת לטפח את מוריי, להשקיע בהם ולייצר עבורם סביבה בטוחה ותומכת למען עידוד החינוך האיכותי וההוראה והלמידה האיכותיות .
הצבנו לנו יעדים נוספים החל משנה זו בהתכתבות עם רוח העיר תל-אביב - כעיר מובילת שוויון, מובילת ערכים ופורצת דרך באמצעות שלושה מעגלי עבודה מרכזיים- הידוק העבודה עם הורי בית הספר כשותפים חשובים ביותר בעשייה ובאחריות לעתידה של החברה בישראל, קליטה מיטבית של מורים חדשים וחיזוק שילובו של ביה"ס במרחב הקהילתי.
התוכנית החינוכית השנתית של עירוני ה'  מעידה על כך ,שלצד טיפוח ועידוד הישגים לימודיים ומצוינות, שמנו לנו למטרה להעלות את אחוזי התלמידים המשכילים, התרבותיים, הערכיים שרוח ההתנדבות מפעמת בם.  תכנית הלימודים ותכנית החינוך של בית הספר כוללות שילוב רב תחומי בין תחומי דעת שונים, שימוש בטכנולוגיה המאפשרת לכל תלמיד למצות את המירב הטמון בו, והיא כוללת סמינרים ,ימי עיון, סדנאות, הרצאות, הצגות, פעילויות חברתיות ,התנדבות ועוד.... המטרה הינה חיזוק והגברת המיצוי והמצוינות האנושית ,כיעד מרכזי של בית ספרנו.
לא בכדי  עירוני ה'  נמצא בין בתי הספר, אשר  הישגיהם הינם הגבוהים ביותר בקידום התלמידים בתחום הלימודי, החברתי והערכי.
אביא ציטוט שמבטא את השקפת עולמי:
"הזהר במה שאתה משקה את חלומותיך. השקה אותם בדאגה ופחד והם יצמיחו עשבים שיחנקו את החיים מחלומותיך. השקה אותם באופטימיות ובפתרונות ותקצור הצלחה. תמיד השאר דרוך ומוכן לרגע בו תוכל להפוך בעיה להזדמנות להצלחה.( לאו-צה)"
וממש לסיום, לפנינו תהליך בנייה וצמיחה של בית הספר ואני חשה זכות עצומה לעמוד בראש מוסד זה . מאמינה ומייחלת  אני כי כל השותפים לחיי בית הספר יתמכו , יעודדו ויראו בשינוי הזדמנות מצוינת.
  שלכם,                                                                                                            
 לימור מילר