רציונל המגמה

27/11/2016

מקצוע מדעי המחשב כמוביל במגמה הוא תחום מרכזי בעל השלכות רבות על תחומים אחרים. מקצוע מדעי המחשב נתפס כשפת הטכנולוגיה המשמשת לתיאור והבנת מבני מידע וידע, קשרים ותהליכים. כשפה, מקצוע זה מאפשר פתרון בעיות, ייצוג ידע ופורמליזציה של תהליכים, ולכן הוא תומך בהבנת טכנולוגיה ובפיתוח מדעי-טכנולוגי, ועקרונותיו משמשים כיום לעבודה מדעית והנדסית בתחומים רבים.
 
בנוסף לאתגר המחשבתי שמציבים לימודי מדעי המחשב והפוטנציאל שלהם לקידום כישורי חשיבה מסדר גבוה, למידת מדעי המחשב בחטיבת הביניים עשויה להעמיק את הבנתם של התלמידים תופעות שונות שלהן הם עדים בחייהם, ולתרום ללימודיהם בתחומים אחרים. בנוסף, היות ותחום מדעי המחשב ניצב בבסיסן של רבות מההתפתחויות הטכנולוגיות שלהן אנו עדים בעשורים האחרונים, הבנת התחום והשלכותיו עשויות להעלות גם את מודעותם החברתית, האתית והתרבותיות של תלמידים הלומדים אותו.
 
הגדרה כללית של מיומנויות ייחודיות ורלוונטיות לתחום הדעת
 פתרון בעיות והיכולת לממשן באמצעות שפת מחשב תוך כדי תכנון, בנייה ובדיקה של אלגוריתם הם מהמיומנויות הייחודיות לתחום מדעי המחשב. מידול והפשטה הם מיומנויות נדרשות ונרכשות בתחום מדעי המחשב, והתלמידים יוכלו ליישמם גם בתחומי ידע רבים מחוץ למדעי המחשב.
 
הגדרת מטרות התכנית בתחום אסטרטגיות החשיבה
אחת ממטרות הלימוד במדעי המחשב בחטיבה העליונה היא חשיפת התלמידים לתהליכי פתרון בעיות החל מניתוחן ועד למימושן באמצעות תכנית מחשב. לשם כך על התלמידים ליישם תהליכי חשיבה, הן ברמת הפשטה גבוהה המתייחסת להבנת הבעיה והן ברמות הפשטה נמוכות יותר בדרך לפתרונה של הבעיה. בכך מאפשרת תכנית הלימודים פיתוח כישורי חשיבה מסדר גבוה, מודעות לרמות הפשטה וכן כישורי רפלקציה להבנת תהליך הפתרון וחשיבה ביקורתית לצורך הערכת הפתרון.


המגמה מכשירה את בוגריה לעסוק בהנדסת תוכנה ובתכנות מחשבים. התלמידים לומדים
את שפות התכנות השונות ונחשפים לחידושים טכנולוגיים בתחום הנדסת התוכנה והמיקרו מחשבים.

התלמידים יתנסו בחיפוש פתרונות לבעיות אלגוריתמיות, ניתוח ותכנון של מערכות תוכנה גדולות ומורכבות,
תיכון מערכות המשלבות אינטרנט ובינה מלאכותית. כל אלה תוך כדי שימוש בשיטות וכלים מתקדמים ביותר.

המגמה מיועדת לתלמידים מצטיינים בעלי חשיבה מופשטת ובעלי יכולות גבוהות בתחומי מדע והנדסה, המגלים נכונות לעמוד באתגרים.

בוגרי המגמה העומדים בהצלחה בבחינות הבגרות זכאים לקבלת מקדם הטבה (בונוס) בעת קבלתם למוסדות להשכלה גבוהה.
לחלופין, הבוגרים יכולים להמשיך לימודיהם לקראת הסמכה לטכנאי או
הנדסאי מדופלם ב"הנדסת תוכנה".

התלמידים לומדים בנוסף למקצוע מדעי את המקצוע מדעי המחשב, המהווה
בסיס ידע בתחומי המחשוב ומכשיר את התלמידים לקראת יישום במסגרת
פרויקט גמר בתכנון ותכנות מערכות הכולל: מערכות גרפיות, מערכות מנהליות,
מערכות מומחה, שירותי רשת אינטרנט וטלפונים ניידים.

בבתי הספר שבהם מתקיימים לימודי המגמה במסגרת תכנית טו"ב, בוגרים המסיימים את לימודיהם בהצלחה זכאים הן לתעודת בגרות והן לתעודת טכנאי בסוף כיתה י"ב.
 


מבנה הלימודים במגמה

בחירה א'           מדעים (פיזיקה או כימיה או ביולוגיה) ומדעי הטכנולוגיה
בחירה ב'           מדעי המחשב
בחירה ג'           תכנון ותיכון מערכות
 
איש קשר:
אלכסנדר גורביץ'
דואר אלקטרוני: a.f.gurevich@gmail.com

אין תגיות