מפות נושאיות

15/10/2014

מפה נושאית או מפה תמטית היא מפה המיועדת להדגים תמה מסוימת הקשורה לאזור גאוגרפי מסוים. כך לדוגמה יכולה המפה להציג מאפיינים סוציאליים, כלכליים, פוליטיים, היסטוריים, תרבותיים, חקלאיים, אקלימיים של אזור גאוגרפי (יבשת, מדינה, מחוז או עיר).

בניגוד למפה כללית המציגה את כל המאפיינים הגאוגרפיים והמדיניים של אזור מסוים, מפה נושאית תציג רק את המאפיינים הרלוונטיים (תוך התעלמות ממאפיינים שאינם רלוונטיים לתמה). כך לדוגמה מפה מסוג זה תתעלם לעתים מאתרים, מגבולות מדיניים או מחוזיים ומאתרים גאוגרפיים. ​

מפות נושאיות מצוירות במספר אופנים:
  • הצגת מאפיינים שונים בצבעים שונים (לדוגמה: מפות המדגימות צפיפות אוכלוסין, כאשר לכל דרגת צפיפות צבע שונה).
  • שימוש בסמלים ובאיקונות לציון מידע, ומיקום הסמלים על המפה (לדוגמה: שימוש בסימן "עוגן" על מנת לסמל "נמל").
  • מפה איזרתמית - מפה המשתמשת בקווים על מנת לסמל אזורים שונים (לדוגמה: שימוש בקווים על מנת לסמן אזורי אקלים או כמויות משקעים).
  • מפת נקודות - מפה המציגה התרחשות אירועים על פי נקודות. צפיפות הנקודות יכולה לשמש על מנת להסיק מסקנות מהאירועים. מפתו של ג'ון סנו הייתה מפה מסוג זה.                                                          (מתוך ויקיפדיה)

 

קראו את המידע המצורף בנושא מפות נושאיות.

משמעות המפות הנושאיות

צפו במפות הנושאיות בעיתון "מסע אחר" - כתבו במחברת 3 דוגמאות למפות נושאיות, בחרו את אחת המפות וכתבו מה ניתן ללמוד מתוך המפה שבחרתם.

בצעו את המשימה ב"אופק".

סיכום פרק מפות נושאיות סיכום פרק 4 - מפות נושאיות.docxסיכום פרק 4 - מפות נושאיות.

מפה פיזית - קראו את המידע בויקיפדיה

גלים - קראו ובצעו את המשימות המצורפות.

 בצעו את הפעילויות המצורפות.

מפה פיזית של ישראל.

סיכום פרק 5-  מפה פיזית.docסיכום פרק 5- מפה פיזית.doc

 

מצורף תכנון שיעור - מפת קרא וכתובמפות נושאיות תכנון שיעור - מפת קרא וכתוב.docמפות נושאיות תכנון שיעור - מפת קרא וכתוב.doc


אין תגיות